|
Smaller Default Larger

Gyulaháza Településképi Arculati kézikönyv:

A néhány éve meghirdetett Nemzeti Építészeti Politika megalkotói számos ponton tűztek ki új célokat, várhatóan egész életünket befolyásoló feladatokat, melyek egyike a minden magyar településen elkészítendő Településképi Arculati Kézikönyv. A Település számára elkészített Arculati Kézikönyv elsődleges célja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a településkép tervszerű, esztétikus létrejöttét, szakmailag támogassa, elősegítse. A kézikönyv készítése során a figyelembe lett véve az, hogy a helyiek milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg és fejlesszék a település építészeti arculatát, kultúráját. Ennek során az is fel lett tárva, hogy az épített környezetünk egyes elemei, épületei közül mit tekinthetünk a helyi identitás szempontjából örökségnek.

gyulahaza tak

A kézikönyvben meghatározásra kerültek a településképi jellemzők, a településképi egymástól jól elkülönülő településrészek és azok arculati jellemzői, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek, melyek egyúttal irányt is mutatnak az építkezni szándékozóknak. Ezen az úton juthatunk el a múltból táplálkozó, a jelenben gondolkodó és a jövőt is megalapozó tudatosságig, melynek a jelen kézikönyv hasznos segítője kíván lenni. Mindezt az épület és környezete, az utcakép, az utcák terek, az erdészeti, mezőgazdasági, természetvédelmi területek számbavételével biztosítja. A kézikönyv lényegében a település építészeti örökségének és jelenének tükre. Ajánlásaival, jó példáival lehetőséget kínál arra, hogy az építészek a hely, a hely szellemének és a településszerkezet, a településkép megismerése után olyan házat tervezhessenek, melyek a településképet harmonikusan fejlesztik azzal, hogy tekintettel vannak az építészeti örökségre is. Az így tervezett házak a hagyomány és a modernizáció egységét megteremtve tudnak újnak, mainak hatni.

Így az épületek nem a régi stílusok utánzását valósítják meg, hanem olyan ház épül, mely megfelel a mai kor lakhatási elvárásainak a modern munkakörülményeknek úgy, hogy megfelel a mai energetikai, éghajlat változási követelményeknek is. A kézikönyv segít még az építtetőnek és az építésznek abban, hogy az épület elhelyezése illeszkedjen a településszerkezethez, és az épület külső részleteiben is az utcaképet fejlesztően jól megoldott, rendezett legyen. Az ajánlások nem tekinthetők szigorúan kötelező jellegűnek, céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, hanem éppen a helyi értékek megismertetése a sokféle építészeti lehetőség feltárása. A településhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása. A kézikönyv nem egy megváltoztathatatlan, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos alakul, hozzászólást és változást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni. Ahogy a település története sem befejezett, hanem folyamatosan alakul, tovább íródik. Ezért, ha egy újabb szép ház születik, az bekerülhet, a kézi könyvbe, ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője és a település egyaránt. Egy ház szoros kapcsolatban van szűkebb — tágabb környezetével (szomszédaival, az utcájával, településével). Ezért meg kell ismerjük az építészeti örökségünket, a hely szellemét, hogy a jövőben valóban illeszkedő épületeinkkel szerethető, harmonikus települési környezetben éljünk. Összességében a Kézikönyv helyi építészeti minőség garanciája lehet, azzal, hogy tartalmával aktív támogatója lesz a településkép jövőbeni formálása tekintetében. Az így létrejövő közös eredmény nem csak a mának, hanem a jövő generációinak is szól.

Településképi rendelet:

A rendelet célja a település sajátos településképének védelme és alakítása

  • a helyi építészeti örökség egyedi védelemével
  • településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;
  • településképi követelmények meghatározásával;
  • településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával

A rendeleten belüli helyi védelem célja település településképe és történelme szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, sajátos megjelenésű építészeti örökség kiemelkedő, településképet meghatározó értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. Így helyi védelem alá került a Rendőrőrs, könyvtár, és az egykori vasútállomás felvételi épülete is. Magántulajdonú épületek helyi védelem alá helyezését az önkormányzatnál kell kezdeményezni a rendelet szerinti eljárásrendben.

A településkép szempontjából meghatározó területek megállapításának célja a településképhez illeszkedő településképi egyedi építészeti és területi követelmények megállapításával a jellegzetes, értékes, helyi hagyományt őrző építészeti arculat megőrzése, a településkép kedvező alakítása. Ez a településközpont rajzi mellékletben lehatárolt terület., melyre a településképi előírások többsége vonatkozik. Kiegészítő előírások a természet és örökségvédelemmel érintett területekre készültek.

A rendelet területi hatálya a reklámok vonatkozásában település teljes közigazgatási területére terjed ki.

Településkép védelmét érvényesítő eszközök:

1. Szakmai konzultáció: A településképi követelményekről kérelemre polgármester az építéssel érintett telken tervezett építési munkák végzéséhez konzultációt biztosít. A konzultáció iránti kérelmet a polgármester részére címezve kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, és címét, telefonos elérhetőségét, valamint a tervezett építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát, az építési tevékenység rövid leírását, az építési munka jellegétől függően rajzi munkarészek csatolását. A településképi konzultáció során a polgármester javaslatot tesz a településképi követelmények érvényesítése módjaira. Konzultációról emlékeztető készül, amelyben foglaltakat az építés során be kell tartani.

2.Településképi bejelentési eljárás lefolytatása kötelező a településkép védelme érdekében a település közigazgatási területén levő közterületen, és köztulajdonban álló ingatlanokon, valamint közterületnek nem minősülő magánterületen közterületről látható esetekben reklám, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezéshez. A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul. A bejelentéshez papír alapú vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.

A településképi követelményeket igazoló építészeti-műszaki dokumentációnak — a bejelentés tárgyától függően — az alábbiakat kell tartalmaznia:

• meglévő állapotról fényképfelvételt, műszaki leírást, a tervezett állapot formáját, mennyiségét, méretét és technológiáját,

• a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezésének módját,

• elrendezési rajzot, reklám elhelyezésének helyétől — amennyibe indokolt -színtervet, környezetbe illesztett látványtervet.

3. Településképi bírság: A településképi követelmények be nem tartásakor a polgármester településképi bírságot szabhat ki az építtetőre, mely többször is kivethető, amíg a jogszerűtlen állapot fennmarad.

Híreink

Hírek

Gyulaháza Község Önkormányzata (4545 Gyulaháza, Petőfi S. u. 45.) az újonnan létesített, teljesen automatizált fólia telepére, január végi, február eleji munkába állással munkatársakat keres. A...

Hírek

A Gondosóra jelzőrendszert díjmentesen igénybe veheti minden 65. életévét betöltött magyar állampolgár. Igényelje Ön is saját magának, vagy hozzátartozójának: www.gondosora.hu

Hírek

Tisztelt Lakosság! Értesítem a tisztelt ebtartókat, hogy az évi veszettség elleni kötelező összevezetéses védőoltás Gyulaháza településen az alábbi időpontokban kerül végrehajtásra: 2023....

Hírek

Gyulaháza Község Önkormányzata tájékoztatja azokat a családokat, akik alapfokú és középfokú oktatásban részesülő gyermeket nevelnek, illetve a felsőoktatásban résztvevő fiatal felnőtteket, hogy...

Hírek

2023. december 31-ig kell bejelenteni az önkormányzat jegyzőjének az 500 köbméter/év vízkivétel alatti, engedély nélkül létesített ásott és fúrt kutakat.

Pályázataink

Pályázatok

Gyulaháza Község Önkormányzata a 2022-ben meghirdetett Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - 2022 című, MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú pályázati kiírás keretében vissza...

Pályázatok

A projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében. Letölthető anyagok: EFOP_392_16_2017_00015 Humán kapacitások...

Pályázatok

  S a j t ó k ö z l e m é n y    Gyulaháza Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022...

Pályázatok

  S a j t ó k ö z l e m é n y    Gyulaháza Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 című....

Pályázatok

  S a j t ó k ö z l e m é n y    Gyulaháza Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Kommunális eszközök beszerzése – 2021 című, MFP-KOEB/2021 kódszámú...

Pályázatok

Sajtóközlemény Gyulaháza Község Önkormányzata 264,59 millió forint uniós támogatást nyert el a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati kiíráson. Az Európai...

Pályázatok

Gyulaháza Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi eszközök - 2020” című, MFP-AEE/2020 kódszámú pályázati kiírás keretében 2.997.984.- Ft összegű vissza nem...

Pályázatok

Gyulaháza Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020 kódszámú pályázati kiírás keretében 2.348.000.- Ft...

Gyulaháza címere

Díszpolgáraink

Arculati kézikönyv

gyulahaza tak

 

Weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k (sütik) alkalmazásába. Amennyiben nem egyezik bele, kérem zárja be az oldalt. Bővebben