|
Smaller Default Larger

esza2018.03.01.
KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ EFOP-3.9.2-16-2017-00015 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN UNIÓS TÁMOGATÁST NYERT HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE KISVÁRDA ÉS TÉRSÉGE CÍMMEL.

2018. március 1-én indul a Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében című projekt Konzorciumban Fényeslitke Község Önkormányzatával, Gyulaháza Község Önkormányzatával, Anarcs Község Önkormányzatával és Tiszakanyár Község Önkormányzatával.

 

A közszolgáltatások minősége és hozzáférhetősége, különös tekintettel a humán közszolgáltatásokra, hatással van egy adott közösségben élők színvonalára. Nagyobb jelentőséggel bírnak abban az esetben, ha a térség hátrányos helyzetű, ugyanis a nehéz helyzetből történő kitörés egyik alapfeltétele a közszolgáltatások megfelelő minősége.
A kisvárdai térség, beleértve az öt pályázó települést, az elmaradott járások közé tartozik az országos statisztikákat figyelembe véve.
Ezen településeken az oktatásban, kultúrában, egészségügyben valamint a szociális ellátásban dolgozók komplex, a helyi problémákra specializált továbbképzése indokolt. További probléma a gyerekek, különösen a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, illetve a nekik történő iskolán kívüli programok biztosítása, valamint ehhez kapcsolódóan a tehetséges gyerekek támogatása a továbbtanulásban.
Célnak tekinthető továbbá az óvodai ellátás fejlesztése, mind az itt dolgozó pedagógusok képzése, mind a hozzáférhetőség biztosítása által.
A projekt közvetlen célja, hogy a Kisvárdai kistérségen belül érintett város Kisvárda és négy település Anarcs, Gyulaháza, Tiszakanyár, Fényeslitke méretbeli és társadalmi hátrányai csökkentésre kerüljenek. A projekt fejlesztése alá tartozó humán közszolgáltatásokon belül érintett területek, a köznevelés, felsőoktatás és az alapszintű humán közszolgáltatások. Az eredményes megvalósulás a humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek tudásának gyarapítását eredményezné, amely az egyik fő iránya projekt céljainak. Ezzel biztosítva bizonyos hiányzó szolgáltatások elérhetővé tételét. Továbbá elősegíti a képzettségük erősítésének lehetőségét, javítva ezzel a helyi közszolgáltatások tartalmi minőségét és színvonalát. A projekt célja, hogy biztosítsa az oktatás különböző szintjeihez való hozzáférés esélyét a gyermekek és tanulók-különösen a hátrányos helyzetűek körében. Ennek biztosítása érdekében olyan köznevelési intézményen kívüli szervezetek és szakemberek kerülnek bevonásra, akiknek a szakmai tudása elősegíti a résztvevő gyermekek és fiatalok személyiség és kompetencia fejlődését.
A célok közé került a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének javítása, kapcsolódva az óvodai szolgáltatásfejlesztéshez, ezen belül az óvodapedagógusok továbbképzése a kisgyermekek személyiség kibontakozásának segítése érdekében, valamint olyan kompetenciák és alapkészségek elsajátítását támogató foglalkozások megszervezése és lebonyolítása, amelyek nélkülözhetetlenek a gyermekek további fejlődésének szempontjából. Az említett programok megvalósítása időben összehangolásra kerül a szülő foglalkoztatásával, létrehozva egyfajta gyermekfelügyeleti lehetőséget. Továbbá az említett tevékenységekbe a településen élő hátrányos helyzetű tanulók arányának megfelelő aránya kerül bevonásra. A célok kiterjednek az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeire is, hogy a kisgyermekek- különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében- kielégítő körülmények között kapják meg a megfelelő nevelést.

A projekt bruttó összköltsége: 457.929.860,- Ft (Támogatás intenzitása: 100%)
A támogatás Kedvezményezettje: Kisvárda Város Önkormányzata
A tervezett befejezési határidő: 2021.03.21.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

EFOP – 3.9.2 pályázati projekt keretében elkészült filmek:

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Iskola - óvoda, tehetséggondozás: Óvodásoknak, iskolásokról  https://www.youtube.com/watch?v=6xhDuMWcTzo&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=1&ab_channel=FILMJEBETO  

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=G7IBp76UmwA&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=3&ab_channel=FILMJEBETO     

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=PTAajQOm8s4&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=5&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Iskola - óvoda, tehetséggondozás: Pályaorientáció https://www.youtube.com/watch?v=TUKP83WPSk0&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=2&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=KvD5e6pLepw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=4&ab_channel=FILMJEBETO     

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=CioEUY8a2FE&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=6&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Nyári egyetem: Diplomaszerzést támogató nyári egyetem 2019. május 30-31, Hosszabb verzió  https://www.youtube.com/watch?v=_ijL6m0lWnA&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=7&ab_channel=FILMJEBETO  

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Diplomaszerzést támogató nyári egyetem 2019. június 13, Hosszabb verzió  https://www.youtube.com/watch?v=05DB9LbjYws&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=8&ab_channel=FILMJEBETO  

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: A magyar felsőoktatási rendszer 2019. május 31.  https://www.youtube.com/watch?v=KdQtx6Bf1O0&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=9&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=33wfvB1Ve_s&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=47&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=jhKFTUxNZ9I&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=46&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Alternatív hajtások kutatása 2019. szeptember 26.  https://www.youtube.com/watch?v=4m1r3cbWkqw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=10&ab_channel=FILMJEBETO  

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=kF7uMoO4aG4&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=49&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=MyRe6aN21SI&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=48&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Alternatív járművek versenye 2019. szeptember 26.  https://www.youtube.com/watch?v=m307atEsWp0&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=11&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=nk4a8G2zipQ&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=51&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=D-UF__18Z6o&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=50&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Duális képzés világa 2019. október 4.  https://www.youtube.com/watch?v=1NtF4YvGQ0o&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=12&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=16K38vgz9WQ&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=53&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=wNi4A5X4bo4&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=52&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Elektromos autók a nagyvilágban. 2019. szeptember 26  https://www.youtube.com/watch?v=yjanE7AlTD0&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=13&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=SDHART_uBls&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=55&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=16K38vgz9WQ&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=53&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Építsünk autót 2019. október 14.  https://www.youtube.com/watch?v=zaQU_nvrom4&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=14&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=_fxjIDChZQU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=57&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=PpsAsmNnDfU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=56&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Építsünk rakétát 2019. október 15.  https://www.youtube.com/watch?v=_xu1l3TzBsE&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=15&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=UVhxPkdw3hc&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=59&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=WWHmwiDyQ7Q&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=58&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Felkészülés a felvételi követelményekre 2019. május 31.  https://www.youtube.com/watch?v=mNZSVTuOr6E&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=16&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=FykJBSbzwP8&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=61&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=0qjdMmNOOwk&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=60&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Hajtómű nitrogénnel 2019. október 14. https://www.youtube.com/watch?v=BLiCAapFy4Y&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=17&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=vn8Equ_sD1M&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=63&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=H09JpaSS0tM&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=62&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Hallgatói élet 2019. május 31. https://www.youtube.com/watch?v=6Pb6yno97O8&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=18&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=ja9kTTEbZjU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=65&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=kO-YA1o-wCI&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=64&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Hallgatói projektek 2019. szeptember 26. https://www.youtube.com/watch?v=oKHy4_lnt9Q&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=19&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=fzoksgjxTTk&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=66&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=FZ8Jh0f3bSY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=67&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Kommunikációs ismeretek 2019. június 13.  https://www.youtube.com/watch?v=KtFfclagi28&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=20&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=8MRhheLoqsI&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=69&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=-0uVmJmpAn4&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=68&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Kutatásmódszertan 2019. június 13. https://www.youtube.com/watch?v=XW7LvnDks0I&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=21&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=-z_-5YPHKFg&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=71&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=qly3dMkok9M&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=70&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Lányok a műszaki pályán 2019. október 4.  https://www.youtube.com/watch?v=lO9ZNjGtOkU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=22&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=J67APoPUwrw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=73&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=OgpeTGESloA&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=72&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Lendület, tehetetlenség 2019. október 14.  https://www.youtube.com/watch?v=khQtJW0lCqY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=23&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=sGlq1OCYKUU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=75&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=9DNG3kraUKc&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=74&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Lendület, tehetetlenség 2019. október 15. https://www.youtube.com/watch?v=AmekGzs_8XY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=24&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=m5bB7dS8qOY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=77&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=QN0zKT98WOU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=76&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Mennyire biztonságos az Önvezetés? 2019. május 30. https://www.youtube.com/watch?v=Kuk9PMZ88hY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=25&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=_sMCjrXHmms&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=79&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=brCR8BCOuJY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=78&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Mennyire biztonságos az Önvezetés? 2019. szeptember 27. https://www.youtube.com/watch?v=UhCT1e4qIdg&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=26&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=l4C2rSPRmJE&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=81&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=S-yg6D14xE8&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=80&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Mérnöki életpályák a nagyvilágból 2019. október 4. https://www.youtube.com/watch?v=25kPO9sSUv8&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=27&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=6JGnIlIKKrk&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=83&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=OsjTas5ilKU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=82&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Mi is az Önvezetés? 2019. május 30. https://www.youtube.com/watch?v=AejD7pi6pDM&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=28&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=Y7VnrrSRH7o&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=85&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=5y28emMestw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=84&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Mi is az Önvezetés? 2019. szeptember 27. https://www.youtube.com/watch?v=wqF0EE3tKmA&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=29&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=p2GpZLV6E1Q&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=87&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=gAmOe5dmonY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=86&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Mi kell az Önvezetéshez? 2019. május 30. https://www.youtube.com/watch?v=bl98rv1AJE8&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=30&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=IJxKlWwq7Jw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=89&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=8cc0GE-ZljY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=88&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Mi kell az Önvezetéshez? 2019. szeptember 27. https://www.youtube.com/watch?v=taTrIApIrvQ&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=31&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=jsGAOlrcjLk&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=91&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=jWR27GOBqgs&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=90&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Mikrokontrollerek 2019. október 10. https://www.youtube.com/watch?v=0o4DeWbcTaQ&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=32&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=mV8nkF2A0QY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=93&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=gA5O-t2-tkQ&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=92&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: MTMI szakok sajátosságai 2019. október 4. https://www.youtube.com/watch?v=0yPt1pHNgR8&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=33&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=MTnpjxrC8dw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=95&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=XJNPmDETKo8&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=94&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Navigáció az önvezető autók világában 2019. május 30. https://www.youtube.com/watch?v=C0Qvh00hzZg&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=34&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=m7YkOH4RGMw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=97&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=NQkt8AjP9r0&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=96&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Navigáció az önvezető autók világában 2019. szeptember 27. https://www.youtube.com/watch?v=zS1zRZTChro&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=35&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=5v51MVX6rFE&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=99&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal: (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=NjiF97BZsq0&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=98&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Nyári egyetem 2019. május – október https://www.youtube.com/watch?v=GsGdnwJTbBU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=36&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=-soztHXd_bw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=101&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=CH6zw8Z4u9M&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=100&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Öveges professzor kísérlete 2019. október 15. https://www.youtube.com/watch?v=kHqYUmQgoTo&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=37&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=mJnZD8mdP4I&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=103&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=PSMkxTJ7zLg&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=102&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Prezentációs készségek 2019. június 13. https://www.youtube.com/watch?v=DLfjoOFacJc&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=38&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=xx-Z5RUNddA&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=105&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=a10oi6IHX_o&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=104&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Rakéták működése 2019. október 14. https://www.youtube.com/watch?v=SDBRBgjWXMs&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=39&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=2x9qdwL1kB0&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=107&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=pZylJOMCnZY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=106&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Rakéták működése 2019. október 15. https://www.youtube.com/watch?v=IKObZXRQ3ac&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=40&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=tun2B7UI0YQ&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=109&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=IAwk00pd2mU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=108&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Robotika 2019. október 10. https://www.youtube.com/watch?v=GutJ9EgMQLI&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=41&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=jUWxfNFy_bw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=111&ab_channel=FILMJEBETO
Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=kfDN6Wtfxwg&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=110&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Segítség sólyomszemmel: 2019. október 10. https://www.youtube.com/watch?v=lqBg1ulAsi4&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=42&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=YOC0x6snJEU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=113&ab_channel=FILMJEBETO
Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=3-GNu0jEPwU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=112&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Szakdolgozatírás és diplomavédés 2019. június 13. https://www.youtube.com/watch?v=SFeFJ9BezGs&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=43&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=sDub5-PNwBc&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=115&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=obpAiNwVG7E&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=114&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Tudatos szakválasztás 2019. május 31. https://www.youtube.com/watch?v=8jMsHvxpm48&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=44&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=xAEmwkXJ7TI&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=117&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=m4dJArOTmfA&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=116&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Web 2-es programozás 2019. október 10. https://www.youtube.com/watch?v=Nxc4zu9wAbU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=45&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=9NbBJp5vYGE&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=119&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=XS7NUW46OMw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=118&ab_channel=FILMJEBETO 

Híreink

Hírek

Gyulaháza Község Önkormányzata (4545 Gyulaháza, Petőfi S. u. 45.) az újonnan létesített, teljesen automatizált fólia telepére, január végi, február eleji munkába állással munkatársakat keres. A...

Hírek

A Gondosóra jelzőrendszert díjmentesen igénybe veheti minden 65. életévét betöltött magyar állampolgár. Igényelje Ön is saját magának, vagy hozzátartozójának: www.gondosora.hu

Hírek

Tisztelt Lakosság! Értesítem a tisztelt ebtartókat, hogy az évi veszettség elleni kötelező összevezetéses védőoltás Gyulaháza településen az alábbi időpontokban kerül végrehajtásra: 2023....

Hírek

Gyulaháza Község Önkormányzata tájékoztatja azokat a családokat, akik alapfokú és középfokú oktatásban részesülő gyermeket nevelnek, illetve a felsőoktatásban résztvevő fiatal felnőtteket, hogy...

Hírek

2023. december 31-ig kell bejelenteni az önkormányzat jegyzőjének az 500 köbméter/év vízkivétel alatti, engedély nélkül létesített ásott és fúrt kutakat.

Pályázataink

Pályázatok

Gyulaháza Község Önkormányzata a 2022-ben meghirdetett Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - 2022 című, MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú pályázati kiírás keretében vissza...

Pályázatok

A projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében. Letölthető anyagok: EFOP_392_16_2017_00015 Humán kapacitások...

Pályázatok

  S a j t ó k ö z l e m é n y    Gyulaháza Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022...

Pályázatok

  S a j t ó k ö z l e m é n y    Gyulaháza Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 című....

Pályázatok

  S a j t ó k ö z l e m é n y    Gyulaháza Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Kommunális eszközök beszerzése – 2021 című, MFP-KOEB/2021 kódszámú...

Pályázatok

Sajtóközlemény Gyulaháza Község Önkormányzata 264,59 millió forint uniós támogatást nyert el a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati kiíráson. Az Európai...

Pályázatok

Gyulaháza Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi eszközök - 2020” című, MFP-AEE/2020 kódszámú pályázati kiírás keretében 2.997.984.- Ft összegű vissza nem...

Pályázatok

Gyulaháza Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020 kódszámú pályázati kiírás keretében 2.348.000.- Ft...

Gyulaháza címere

Díszpolgáraink

Arculati kézikönyv

gyulahaza tak

 

Weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k (sütik) alkalmazásába. Amennyiben nem egyezik bele, kérem zárja be az oldalt. Bővebben